ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
DISTRICT SURVEY REPORT FOR SAND AND OTHER MINOR MINERALS, SRI SATHYA SAI DISTRICT
DISTRICT SURVEY REPORT FOR SAND AND OTHER MINOR MINERALS,
                                               SRI SATHYA SAI DISTRICT
17/11/2023 07/12/2023 చూడు (370 KB) DSR Satya Sai Report (4 MB)
Resurvey Phase-I,II & III villages  “Jagananna Saswitha Bhoohakku -Bhu rakshaa pathakamu” Sri Sathya Sai District.
Resurvey Phase-I,II & III villages 

“Jagananna Saswitha Bhoohakku -Bhu rakshaa pathakamu” Sri Sathya Sai District.

12/09/2023 31/12/2023 చూడు (372 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు