ముగించు

ఆహారానికి సంబంధించిన

r
రాగి ముద్దా, రాగి సంగటి
Type:   అపటైజర్లు

రాగి ముద్దా, రాగి సంగటి లేదా కాళి మరియు దీనిని ‘ముద్దా’ అని పిలుస్తారు, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఆరోగ్యకరమైన భోజనం. ఇది ప్రధానంగా రాయలసీమ…

o
ఓళిగ
Type:   భోజనం తర్వాత వడ్డించే పదార్థాలు

ఓళిగ : తీపి వంటకం (బక్ష్యం వలె) అనంతపురములో ప్రసిద్ది చెందింది .ఇది శనగ పిండి, సాదా పిండి (గోధుమ పిండి), బెల్లం మొదలైన వాటి నుండి…