ముగించు

శ్రీ.పి.అరుణ్ బాబు, ఐ.ఎ.యస్., కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మెజిస్ట్రేట్, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా

P Arun Babu IAS

శ్రీ.పి.అరుణ్ బాబు, ఐ.ఎ.యస్., కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మెజిస్ట్రేట్, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా

  • Duration: Current
  • Allotment Year: 2014
  • Source of Recruitment: State Services
  • Service: IAS
  • ఇమెయిల్: collector-sssai[at]ap[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: సత్య సాయి మిర్పురి సంగీత కళాశాల, గోకులం, మెయిన్ రోడ్, పుట్టపర్తి-515134