ముగించు

రాగి ముద్దా, రాగి సంగటి

Type:   అపటైజర్లు
r

రాగి ముద్దా, రాగి సంగటి లేదా కాళి మరియు దీనిని ‘ముద్దా’ అని పిలుస్తారు, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఆరోగ్యకరమైన భోజనం. ఇది ప్రధానంగా రాయలసీమ గ్రామీణ ప్రజలతో ప్రసిద్ది చెందింది. రాగి ముద్దా, బహుళ పోషకాలతో కూడిన స్టోర్ హౌస్, రాగి (ఫింగర్ మిల్లెట్) పిండి మరియు నీరు అనే రెండు పదార్థాలు మాత్రమే ఉన్నాయి.

రాగి ముడ్డాలో ఫింగర్ మిల్లెట్‌లో లభించే పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి – అవి ఫైబర్, కాల్షియం మరియు ఐరన్