ముగించు

సహాయ కేంద్రం

This space display the all the contact details related to different public services in the district.

అవినీతిపై ఫిర్యాదు నమోదు చేయండి టోల్ ఫ్రీ నంబర్

14400

స్మగ్లింగ్ మరియు ఇసుక నిల్వలను అరికట్టడం మరియు నిర్మాణ సామగ్రిని సరఫరా చేయడం ఫిర్యాదుల టోల్ ఫ్రీ సంఖ్య

14500

వ్యవసాయం టోల్ ఫ్రీ నంబర్

18004256246

వైద్య సదుపాయం కొరకు

108

స్టేట్ కాల్ సెంటర్

1100

అగ్నిమాపక కేంద్రం

100