ముగించు

యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ తాత్కాలిక జాబితాలో లేపాక్షి నంది, వీరభద్ర దేవాలయం

ప్రచురణ తేది : 31/03/2022
నాగ లింగం

యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ తాత్కాలిక జాబితాలో లేపాక్షి నంది, వీరభద్ర దేవాలయం