ముగించు

పండుగలు

Penukonda
పెనుకొండ బాబయ్య స్వామి (బాబా ఫక్రుద్దీన్) దర్గా ఉర్స్
Celebrated on/during: March

పెనుకొండ బాబయ్య స్వామి (బాబా ఫక్రుద్దీన్) దర్గా ఉర్స్: హజ్రత్ బాబా ఫక్రుద్దీన్ 12 వ శతాబ్దానికి చెందిన గొప్ప సూఫీ సెయింట్. దక్షిణ భారతదేశంలో మత…