ముగించు

నియోజకవర్గాలు

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా లో 6 శాసనసభ నియోజకవర్గాలు కలవు శాసనసభ నియోజకవర్గాల వివరాలు
సంక్య జిల్లా నెంబర్ నియోజకవర్గం నెంబర్ నియోజకవర్గం పేరు
1 754 156 మడకశిర (యస్ సి)
2 754 157 హిందుపురము
3 754 158 పెనుకొండ
4 754 159 పుట్టపర్తి
5 754 160 ధర్మవరం
6 754 161 కదిరి