ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పరిపాలన

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
P Arun Babu IAS., శ్రీ పి.అరుణ్ బాబు. ఐ.ఎ.ఎస్.,కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్టేట్collector-sssai[at]ap[dot]gov[dot]inజిల్లా కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ వారి కార్యాలయము, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ,పుట్టపర్తి1
Joint Collector శ్రీ.టీ.ఎస్ చేతన్, ఐ.ఏ.ఎస్.జాయింట్ కలెక్టర్ & అడిషనల్ మేజిస్ట్రేట్jc-sssai[at]ap[dot]gov[dot]inజిల్లా కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ వారి కార్యాలయము, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ,పుట్టపర్తి

పోలీస్ డిపార్టుమెంటు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
k శ్రీ యస్.వి.మాధవ్ రెడ్డి, ఐ.పి.ఎస్సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్జిల్లా ఎస్.పి వారి కార్యాలయం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ,పుట్టపర్తి1