ముగించు

జిల్లా అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు

జిల్లా అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు
S.NO హోదా మరియు విభాగం ఫోను నంబరు
1 సబ్   కలెక్టర్, పెనుకొండ 8555220228
2 ఆర్డీఓ,   ధర్మవరం 9493188808
3 ఆర్ డి ఓ ,   కదిరి 8333082893