ముగించు

ఎస్టిడి మరియు పిన్ కోడ్స్

ఎస్టిడి మరియు పిన్ కోడ్స్
క్రమ సంఖ్య మండలం పేరు STD కోడ్ PIN కోడ్
1 పుట్టపర్తి 8555 515134
2 బుక్కపట్నం 8642 515144
3 కొత్తచెరువు 8555 515133
4 నల్లమాడ 8494 515501
5 ధర్మవరం 8559 515671
6 బత్తలపల్లె 8559 515661
7 తాడిమర్రి 8559 515631
8 ముదిగుబ్బ 8494 515511
9 తలుపుల 8584 515581
10 నంబులపూలకుంట 8494 515521