ముగించు

ఎలా చేరుకోవాలి?

పుట్టపర్తి చేరుకోవడానికి మార్గాలు:

పుట్టపర్తి రోడ్డు మరియు రైలు ద్వారా బాగా అనుసంధానించబడి ఉంది.

ప్రశాంతి నిలయం రైల్వే స్టేషన్ నుండి 9 కి.మీ.

బెంగళూరు నగరం నుండి 150 కి.మీ 

 అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, దేవన్‌హళ్లి, బెంగళూరు నుండి 132 కి.మీ.